Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Pliide Tmi
Y-tunnus: 2689247-3
osoite: Hiomotie 42 A 16, 00380 Helsinki
kotipaikka: Helsinki
puhelin. 040 5511 116
sähköposti: riikka.koksu@hotmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Riikka Koksu
osoite: Hiomotie 42 A 16, 00380 Helsinki
puhelin: 040 5511 116
sähköposti: riikka.koksu@hotmail.com

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoitukseen ilman asiakkaan omaa toivomusta. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus asiakkaan kanssa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on laskutus.

Rekisteröitävät tiedot

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tilauksen tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan seuraavissa
tapauksissa: siirrettäessa laskuja perintätoimistolle perittäväksi ja kirjanpitäjälle kirjanpitovientien tarkastamista sekä veroilmoituksen tekoa varten.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Pliide Tmi:n
toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Pliide Tmi:n
käyttämissä tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja
tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. SSL salaus ja salasanan takana olevat tiedot.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät
yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle
maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava
virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa
määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa
yllä mainitulle yhteyshenkilölle.